dijous, 17 de gener de 2008

Pla Director per a la Millora de la Convivència i de la Seguretat Escolar


El Ministeri d'Interior va elaborar el 2006 un Pla per a la millora de la convivència escolar, amb la intenció de donar resposta a qüestions relacionades amb la seguretat en les escoles i amb vistes a enfortir la cooperació entre les famílies i els centres educatius. El Pla es du a terme a través d'un seguit d'intervencions que poden girar al voltant d'aquestes qüestions: riscos d'Internet, alcohol i drogues, bandes juvenils i assetjament escolar. Són els temes que, des del Ministeri, s'han considerat prioritaris i que sobre els quals s'intenta conscienciar a alumnes, mares i pares. El Pla ofereix als Centres les següents accions:
a) Reunions de la comunitat educativa amb experts policials.
b) Accés permanent a un expert policial per consultar-li qualsevol problema.
c) Xerrades als alumnes sobre problemes de seguretat que els afecten com a col·lectiu.
d) Millora de la vigilància de l'entorn del centre escolar.

L'IES POLITÈCNIC ha sol·licitat la participació en aquest Pla, que a curt termini es concreta en:
- una xerrada per a pares, el dimarts 22 de gener, a les 20.30, sobre els quatre temes apuntats
- una intervenció amb els alumnes sobre l'assetjament escolar, el dilluns 28 de gener, a les 11.30.

Podeu consultar el Pla en aquest pàgina web:
http://www.mir.es/EDSE/plan_director