dissabte, 5 de febrer de 2011

17 de Novembre. L' IES Politècnic, un veterà en la promoció de la salut

El passat 17 de novembre Rafa Mollá, coordinador al nostre centre de la xarxa SHE (Escoles per a la Salut a Europa), va estar convidat per Javier Cortés de las Heras, Cap de la Secció de Gestió de Convocatòries d'Innovació (D.G. Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa ) a representar la província de Castelló exposant l’ experiència del Politècnic quant a la Salut al llarg de cinc anys.

Tot i que els mitjans audiovisuals no van ser els més desitjables, amb l’ exposició de Rafa va quedar palès tot el treball que es fa al centre i que no es podria dur a terme sense la col·laboració de tots.(professors, tutors, coordinadors de cicle i equip directiu). L’ únic però que es podria posar estaria a la banda dels pares i mares, que no tenen assolida la participació en activitats d’ aquest tipus.