dimecres, 24 d’octubre de 2007

Integradores socials al PolitècnicEl nostre institut està d'enhorabona. És el primer centre d'ensenyament on fan les seves pràctiques dues integradores socials, Almudena Gil i Balma García. Avui s'han presentat al Claustre de professorat de l'institut, explicant-nos quines seran les seves tasques. Durant el primer trimestre, col·laboraran en la dinamització dels estudiants (promovent l'associacionisme, així com activitats culturals i lúdiques que interessin especialment els nostres alumnes), i en l'acollida d'alumnat nouvingut. A partir del segon trimestre, intervindran en qüestions de mediació i absentisme. La veritat és que han presentat molt bé el seu projecte i pensem que han engrescat molt al professorat. Des d'aquí els donem la benvinguda i els aninem moltíssim. La tasca d'Almudena i Balma és molt necessària! Gràcies!!